Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

Nikakis Nikos • Interior Designer
bbq barbeque project @ komotini •Διακόσμηση Εστιατορίων // Restaurant Interior Design Gallery
 // Video bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:01 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:02 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:03 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:05 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:06 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:07 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:08 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:09 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:10 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:11 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:12 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:13 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:14 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:15 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:17 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:18 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:19 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:20 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:21 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:22 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:23 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:24 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:25 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:26 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:27 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:28 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:29 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:31 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:32 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:33 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:34 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:35 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:36 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:37 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:38 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:39 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:40 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:41 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:42 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:43 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:45 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:46 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:47 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:48 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:49 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:50 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:51 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:53 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:54 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:55 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:56 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:58 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:59 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:60 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:61 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:62 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:63 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:64 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:65 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:66 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:67 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:68 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:69 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:70 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:71 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:72 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:73 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:74 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:75 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:76 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:77 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:78 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:79 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:80 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:81 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:82 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:83 bbq barbeque project @ komotini // Φωτογραφία no:84
Πληροφορίες για το έργο

Πληροφορίες για το έργο:


Έργο: bbq barbeque project @ komotini


Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2014

Τύπος έργου: Εστιατόριο

Τύπος κτιρίου: Ανακαινισμένο

Μέγεθος: 162τμ

Τοποθεσία: Komotini

×