Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

Nikakis Nikos • Interior Designer
Mesanixta @ Κομοτηνή • Διακόσμηση Καφέ Μπαρ // Cafe Bar Interior Design Gallery
Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:01 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:02 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:03 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:04 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:05 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:06 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:07 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:08 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:09 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:10 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:11 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:12 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:13 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:14 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:15 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:16 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:17 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:18 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:19 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:20 Mesanixta @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:21
Πληροφορίες για το έργο

Πληροφορίες για το έργο:


Έργο: Mesanixta @ Κομοτηνή


Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2012

Τύπος έργου: bar

Τύπος κτιρίου: Ανακατασκευή

Τοποθεσία: Κομοτηνή

×