Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

Nikakis Nikos • Interior Designer
KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria • Διακόσμηση Καφέ Μπαρ // Cafe Bar Interior Design Gallery
 // Video KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:01 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:02 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:03 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:04 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:05 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:06 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:07 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:08 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:09 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:10 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:11 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:12 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:13 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:14 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:15 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:16 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:17 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:18 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:19 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:20 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:21 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:22 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:23 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:24 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:25 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:26 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:27 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:28 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:29 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:30 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:31 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:32 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:33 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:34 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:35 KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria // Φωτογραφία no:36
Πληροφορίες για το έργο

Πληροφορίες για το έργο:


Έργο: KARTELL entertaiment @ Plovdiv Bulgaria


Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2019

Τύπος έργου: cafe bar

Τύπος κτιρίου: Ανακατασκευή

Μέγεθος: εσωτερικός χώρος 190 τ.μ εξωτερικός χώρος 90τ.μ

Τοποθεσία: Φιλιππούπολη, Βουλγαρία

×