Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

Nikakis Nikos • Interior Designer
Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή • Διακόσμηση Καφέ Μπαρ // Cafe Bar Interior Design Gallery
Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:01 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:02 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:03 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:04 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:05 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:06 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:07 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:08 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:09 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:10 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:11 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:12 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:13 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:14 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:15 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:16 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:17 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:18 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:19 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:20 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:21 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:22 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:23 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:24 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:25 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:26 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:27 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:28 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:29 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:30 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:31 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:32 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:33 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:34 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:35 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:36 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:37 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:38 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:39 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:40 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:41 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:42 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:43 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:44 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:45 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:46 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:47 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:48 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:49 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:50 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:51 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:52 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:53 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:54 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:55 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:56 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:57 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:58 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:59 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:60 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:61 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:62 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:63 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:64 Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:65
Πληροφορίες για το έργο

Πληροφορίες για το έργο:


Έργο: Avant Garde 2012 @ Κομοτηνή


Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2012

Τύπος έργου: cafe - bar

Τύπος κτιρίου: Ανακατασκευή

Μέγεθος: Ισόγειο 107 τμ. Οροφος 59 τμ. Εξωτερικός χώρος 90 τμ.

Τοποθεσία: Κομοτηνή

×