Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

Nikakis Nikos • Interior Designer
Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή • Διακόσμηση Καφέ Μπαρ // Cafe Bar Interior Design Gallery
 // Video Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:01 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:02 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:03 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:04 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:05 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:06 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:07 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:08 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:09 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:10 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:11 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:12 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:13 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:14 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:15 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:16 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:17 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:18 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:19 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:20 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:21 Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:22
Πληροφορίες για το έργο

Πληροφορίες για το έργο:


Έργο: Το ραχάτι καφενείο @ Κομοτηνή


Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2016

Τύπος έργου: Καφενείο

Τύπος κτιρίου: Ανακατασκευή

Μέγεθος: Ισόγειο 100 τμ. Οροφος 66 τμ. Εξωτερικός χώρος 33 τμ

Τοποθεσία: Κομοτηνή

×