Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

Nikakis Nikos • Interior Designer
Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή • Διακόσμηση Καφέ Μπαρ // Cafe Bar Interior Design Gallery
 // Video Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:01 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:02 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:03 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:04 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:05 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:06 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:07 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:08 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:09 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:10 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:11 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:12 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:13 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:14 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:15 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:16 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:17 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:18 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:19 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:20 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:21 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:22 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:23 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:24 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:25 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:26 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:27 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:28 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:29 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:30 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:31 Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:32
Πληροφορίες για το έργο

Πληροφορίες για το έργο:


Έργο: Bel Air lounge cafe @ Κομοτηνή


Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2016

Τύπος έργου: Lounge cafe

Τύπος κτιρίου: Ανακατασκευή

Μέγεθος: Ισόγειο 75 τμ. Εξωτερικός χώρος 41 τμ

Τοποθεσία: Κομοτηνή

×