Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

Nikakis Nikos • Interior Designer
BelAir exterior @ Κομοτηνή • Διακόσμηση Καφέ Μπαρ // Cafe Bar Interior Design Gallery
BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:01 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:02 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:03 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:04 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:05 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:06 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:07 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:08 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:09 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:10 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:11 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:12 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:13 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:14 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:15 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:16 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:17 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:18 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:19 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:20 BelAir exterior @ Κομοτηνή // Φωτογραφία no:21
Πληροφορίες για το έργο

Πληροφορίες για το έργο:


Έργο: BelAir exterior @ Κομοτηνή


Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2013

Τύπος έργου: cafe - bar

Τύπος κτιρίου: Ανακατασκευή

Μέγεθος: Εξωτερικός χώρος 41 τμ

Τοποθεσία: Κομοτηνή

×