Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

Nikakis Nikos • Interior Designer
Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη • Διακόσμηση Καφέ Μπαρ // Cafe Bar Interior Design Gallery
Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:01 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:02 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:03 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:04 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:05 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:06 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:07 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:08 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:09 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:10 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:11 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:12 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:13 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:14 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:15 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:16 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:17 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:18 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:19 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:20 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:21 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:22 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:23 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:24 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:25 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:26 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:27 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:28 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:29 Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη // Φωτογραφία no:30
Πληροφορίες για το έργο

Πληροφορίες για το έργο:


Έργο: Άλλο Θέμα @ Θεσσαλονίκη


Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2013

Τύπος έργου: bar

Τύπος κτιρίου: Ανακατασκευή

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

×